Bc. Vítězslav Mareš

Master's thesis

The Evaluation of Tools Used for Pronunciation Teaching in ELT Textbooks

The Evaluation of Tools Used for Pronunciation Teaching in ELT Textbooks
Abstract:
Práce se zabývá tématem výuky výslovnosti v oblasti výuky anglického jazyka a zpracováním výuky výslovnosti v anglických učebnicích. Hlavním cílem práce je zjistit, zdali učebnice poskytují učitelům i studentům dostatečnou oporu ve výuce výslovnosti a výukových materiálech. Práce analyzuje rozdíly mezi češtinou a angličtinou na fonetické úrovni a snaží se odhalit možné nesnáze vyplývající z těchto …more
Abstract:
The thesis investigates the issues of pronunciation teaching in the ELT field and the pronunciation tools used in ELT textbooks. The main of the thesis is to investigate, whether the textbooks provide enough tools and materials for the teachers and learners alike. The thesis investigates the differences between Czech and English on the phonetic level and provides insights into possible issues that …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature