Bc. Kristýna Bačáková

Bakalářská práce

Environmentální výchova v programové nabídce SVČ

Environmental education in the programme offer of leisure centres
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podobou a výskytem environmentálně laděných činností v programové nabídce středisek volného času v České republice. Přináší obraz současného zapojení environmentální výchovy do aktivit, které zmíněná střediska pořádají, a to jak jednorázově, tak pravidelně. Mapuje také okolnosti, které souvisí s organizací těchto činností. Konkrétněji se zaměřuje na otázku personálního zajištění …více
Abstract:
This thesis focuses on appearance and organization of the environmental activities which are being offered by the Leisure-time-centers in the Czech Republic. It introduces a picture of the environmental education engagement with the activities which are being currently organized by the listed centers, and so on a short term as well as a long term basis. It also follows on any conditions which are connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ingrid Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta