Bc. Lenka Nováková

Bakalářská práce

Zatraktivnění osobní železniční dopravy ČD

Making more attractive Rail Passenger Transport of ČD
Anotace:
Práce je věnována zatraktivnění železniční osobní dopravy dopravce ČD. Charakterizuje dosavadní kvality nabízených přepravních služeb a dále rozebírá přepravní podmínky dopravce ČD. Tyto přepravní služby a podmínky porovnává s vybranými konkurenty. Následně definuje jednotlivé alternativy podporující atraktivitu železniční osobní dopravy ČD.
Abstract:
This work focuses on improving quality of railway transport of the main railway operator, Czech Railways. There are described current services provided, and then transport conditions of Czech Railways are analysed. These services and transport conditions are compared with chosen competitors. Subsequently, the paper defines various options enhancing the quality of railway transport of Czech Railways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Lenka. Zatraktivnění osobní železniční dopravy ČD. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů