Bc. Lenka Nováková

Bachelor's thesis

Zatraktivnění osobní železniční dopravy ČD

Making more attractive Rail Passenger Transport of ČD
Abstract:
Práce je věnována zatraktivnění železniční osobní dopravy dopravce ČD. Charakterizuje dosavadní kvality nabízených přepravních služeb a dále rozebírá přepravní podmínky dopravce ČD. Tyto přepravní služby a podmínky porovnává s vybranými konkurenty. Následně definuje jednotlivé alternativy podporující atraktivitu železniční osobní dopravy ČD.
Abstract:
This work focuses on improving quality of railway transport of the main railway operator, Czech Railways. There are described current services provided, and then transport conditions of Czech Railways are analysed. These services and transport conditions are compared with chosen competitors. Subsequently, the paper defines various options enhancing the quality of railway transport of Czech Railways …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nováková, Lenka. Zatraktivnění osobní železniční dopravy ČD. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera