Bc. Věra KRÁLOVÁ

Diplomová práce

Realizace kontaktu dítěte s agresivním rodičem v případech domácího násilí

Implementation of the child´s contact with the aggressive parent in cases of domestic violence
Anotace:
Pro téma své diplomové práce? Realizace kontaktu dítěte s agresivním rodičem v případech domácího násilí? jsem se rozhodla, protože pracuji v intervenčním centru v Plzni, kde se s domácím násilím a jeho dopady na jedince i celou rodinu setkávám velmi často. Domácí násilí je rozšířeným fenoménem, má mnoho podob a aktérů. Ve většině případů jsou obětí ženy. Soužití s násilnou osobou má devastující vliv …více
Abstract:
I have chosen the topic of my diploma thesis ? Implementation of the child´s contact with the aggressive parent in cases of domestic violence?, because I work in intervention center in Pilsen, where the domestic violence and its consequences has been met very often. The domestic violence is widespread phenomenon with various forms and actors. At the most of the cases, women are victimized. The living …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
Identifikátor: 38100

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Věra. Realizace kontaktu dítěte s agresivním rodičem v případech domácího násilí. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce