Mgr. Jitka Modlitbová

Bakalářská práce

Youth and Society in J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye and Sandra Cisneros’ The House on Mango Street

Youth and Society in J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye and Sandra Cisneros’ The House on Mango Street
Anotace:
Tato bakalářská práce je koncipována jako komparativní analýza dvou vývojových románů, The Catcher in the Rye J. D. Salingera a The House on Mango Street Sandry Cisneros. Tato práce zkoumá, jak hlavní hrdinové těchto románů prožívají dospívání a jaké jsou jejich postoje vůči společnosti, ve které žijí. Práce se zabývá také žánrem Bildungsroman a jeho znaky v obou analyzovaných textech. Zkoumá výzvy …více
Abstract:
This Bachelor thesis provides a comparative analysis two coming-of-age novels, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger and The House on Mango Street by Sandra Cisneros. The thesis examines the experience of coming of age of the main characters of the novels and their attitudes towards the society in which they live. The thesis is also concerned with the Bildungsroman genre and its features within …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Robert Švábenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta