Ing. Věra Žežulková, DiS.

Diplomová práce

Využití a možnosti neverbální komunikace ve veřejné správě

Usage and possibilities of non-verbal communication in public administration
Anotace:
Obsahem mé diplomové práce je především stručné popsání charakteru veřejné správy v České republice, její organizace a popsání společného evropského systému hodnocení její kvality a práva na dobrou správu. V další části se věnuji uvedení základního rozdělení komunikace a dále věnuji pozornost především druhům, projevům a využití neverbální komunikace. Praktická část mé práce obsahuje výzkum, jeho zhodnocení …více
Abstract:
The subject of my thesis is first of all concise description of public administration character in Czech Republic, its organization and description of Common European System Survey of Public Administration Quality and The right to good administration. In next part there´s elementary division of communication and next I pay attention to types, manifestation display and usage of non-verbal communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní