Štěpán Oberreiter

Master's thesis

Analýza CSR aktivit firem pravidelně se angažujících v konceptu CSR v ČR

Analysis of CSR activities of companies regulary involved in CSR concept in CZ
Abstract:
Cílem této práce je objasnit pravý důvod angažovanosti firem v konceptu CSR (společenská odpovědnost firem). Teoretická část představuje hlavní rysy tohoto konceptu, jeho historický vývoj a současné chápání ve světě a zvláště pak v České republice. Větší pozornost je zde věnována měření CSR aktivit a reportingu. Pomocí metodiky Standard Odpovědná Firma a jejím využití pro sestavování žebříčku TOP Firemní …more
Abstract:
The aim of this paper is to find real reason why companies in the czech market engage in CSR (corporate social responsibility). Theoretical part explains main features of CSR concept, its historical development and current understanding in the world and mainly in the Czech Republic. In this part is higher focus on measuring and reporting of CSR activities. According to the Standart Odpovědná Firma …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2011
  • Supervisor: Marcela Zamazalová
  • Reader: Monika Granju

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28677