Nikola ŠEBKOVÁ

Diplomová práce

Ochrana lidských práv cizinců v EU

Protection of the human rights of foreigners in the EU
Anotace:
Tato diplomomová práce se zaměřuje na ochranu lidských práv cizinců v EU. První kapitola se zabývá vymezením pojmů týkajících se tohoto tématu. Ve druhé kapitole je popsáno právo vstupu a práva a povinnosti, která jsou s ním spojena. Na právo vstupu navazuje v další kapitole právo pobytu, jehož jednotlivé druhy jsou zde detailně popsány. Další kapitolou je popisována samotná ochrana lidských práv cizinců …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the protection of human rights of foreigners in the EU. The first chapter deals with defining terms related to this topic. The second chapter describes the right of entry and the rights and obligations associated with it. The right of entry is followed by the right of residence in the next chapter, the individual types of which are described in detail here. The next chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBKOVÁ, Nikola. Ochrana lidských práv cizinců v EU. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/