Bc. Zdena Havlínová

Diplomová práce

Realismus a autenticita filmu Lásky jedné plavovlásky: Neoformalistická analýza

Realism and authenticity of the film "Lásky jedné plavovlásky": Neoformalist Analysis
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá analýzou filmu Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky (1965). Práce vychází metodologicky z tzv. neoformalistického přístupu Kristin Thompsonové a Davida Bordwella. První část práce vymezuje základní metody analýzy. Druhá část přibližuje kulturně-historické pozadí filmu, které zásadně ovlivnilo jeho výslednou podobu. Třetí část se zabývá naratologickou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with analysis of Miloš Forman’s film Lásky jedné plavovlásky (1965). The thesis methodologically results from neoformalistic approach of Kristin Thompson and David Bordwell. The first part of the thesis delimits basic methods of the analysis. The second part explains cultural and historical background of the film, which fundamentally influenced its final form. The third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia