Jiří MONHART

Bakalářská práce

Analýza přechodového období ve fotbale ze žákovských do dorosteneckých kategorií

Analysis of the transition period at football of pupils to the junior categories
Anotace:
Práce řeší problematiku přechodového období z žákovských do dorosteneckých kategorií ve fotbale. Je rozdělena na teoretický a praktický oddíl. V práci jsou popisovány charakteristiky přechodového období z hlediska vývojové psychologie a motorických schopností jedinců sledovaného věku. Bakalářská práce se také detailně věnuje otázkám motivace k aktivnímu výkonu sportovní činnosti. Praktická část je …více
Abstract:
The work deals transition period from pupil to the junior categories at football. It is divided into theoretical and practical section. The work described the characteristics of the transition period in terms of evolution psychology and motor skills of individuals reporting age. This bachelor work also deals with issues of motivation in detail the performance of active sports. The practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012
Zveřejnit od: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MONHART, Jiří. Analýza přechodového období ve fotbale ze žákovských do dorosteneckých kategorií. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická