Bc. Pavla Burešová, DiS.

Bakalářská práce

Sebepoškozování v období adolescence v kontextu životního příběhu

Self-harm in Adolescence in the Context of a Life Story
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá tématikou sebepoškozování v období adolescence v kontextu životního příběhu. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První část teoretické práce pojednává o tématu sebepoškozování. Vymezuje a definuje pojem sebepoškozování a uvádí jeho souvislosti se suicidiem. Následně předkládá poznatky o prevalenci sebepoškozování, zabývá se psychologickými charakteristikami …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with the theme of self-harm in adolescence in the context of a life story. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The first part of the theoretical work deals with the topic of self-harm. It defines the concept of self-harm and introduces its connection with suicide. Next it presents findings on the prevalence of self-harm, deals with the psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ingrid Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta