Ing. Magda Vondálová

Bakalářská práce

Právo na právní pomoc v řízení před orgány veřejné správy v ČR

Right to Legal Aid in the Proceedings before the Public Administrative Authorities in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce „Právo na právní pomoc v řízení před orgány veřejné správy v ČR“ se zabývá mapováním možností, které poskytování bezplatné právní pomoci nabízí. První část práce se zabývá historickým vývojem právní pomoci v ČR, samotným pojmem právní pomoc a poskytováním bezplatné právní pomoci v řízení před soudy a orgány veřejné správy ČR. Další část práce se pak dále zaměřuje na orgány veřejné …více
Abstract:
The thesis „The right to legal assistance in proceedings before public administration in the Czech Republic" is dealing with options that provide free legal aid offers. The first part deals with the historical development of legal aid in the Czech Republic, with the concept of legal aid and the provision of free legal aid in proceedings before courts and public authorities of the Czech Republic. Another …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta