Thuy Trang VU

Diplomová práce

Prostorový rozsah a socioekonomická dynamika pražského metropolitního areálu

Spatial delimitation and socio-economic dynamics of the Prague metropolitan area
Anotace:
Diplomová práce se zabývá geografickým vymezením pražského metropolitního areálu, který je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících územních celků v České republice a je tvořen hlavním městem Prahou a jejím širším zázemím. Cílem práce je zhodnotit dynamiku socioekonomického vývoje v jejích jednotlivých částech. Pro vymezení metropolitní oblasti byla užita data o dojížďce do zaměstnání ze SLDB z roku …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the geographical delimitation of the Prague metropolitan area, which is one of the most dynamically developing territorial units in the Czech Republic and it consists of the capital city of Prague and its wider background. The aim of the thesis is to evaluate the dynamics of socio-economic development in its individual parts. Commuting data from the 2011 Census were used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VU, Thuy Trang. Prostorový rozsah a socioekonomická dynamika pražského metropolitního areálu. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická