Bc. Michal Fáber

Bakalářská práce

Vplyv regiónov v európskej integrácii podľa liberálneho medzivládneho prístupu a konceptu viacúrovňového vládnutia: príklad Belgicka

The influence of the regions in European integration according to the liberal intergovernmental approach and the concept of multi-level governance: case of Belgium
Abstract:
Bachelor thesis deals with the comparison of the liberal intergovernmental approach and the concept of multi-level governance in their perception of the impact of regional actors in European integration and the suitability of their application on the European integration process. The example of Belgium and its specific federal system serves as the primary base for the application of this comparison …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou liberálneho medzivládneho prístupu a konceptu viacúrovňového vládnutia v ich vnímaní vplyvu regionálnych aktérov na európsku integráciu a vhodnosť ich aplikácie na proces európskej integrácie. Príklad Belgicka a jeho špecifického federálneho systému slúži ako základný podklad na výkon tejto komparácie. V prvej časti práce sú popísané zmienené teoretické koncepty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vít Dostál
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Práce na příbuzné téma