Bc. Jan Tuček

Master's thesis

Analýza panelu genů modifikujících průběh onemocnění cystické fibrózy pomocí technologie Nová generace sekvenování (Next generation sequencing; NGS)

Panel used next generation sequencing (NGS) technology targeted disease modifying genes in cystic fibrosis
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme vlivům různých geneticky podmíněných faktorů na závažnost průběhu onemocnění cystické fibrózy. Tyto faktory zahrnují na CFTR nezávislé genetické modifikátory a jsou popsány v první části této práce. Dále je provedena analýza genetických polymorfizmů u vybraných pacientů pro modifikátory, u kterých bylo usouzeno, že vykazují vysokou šanci ovlivnit průběh cystické fibrózy …more
Abstract:
In this thesis we study the influences of various gene-dependent factors on the severity of cystic fibrosis. These factors include those, that are independent on the CFTR gene and are described in the first part of this thesis. In the next part follows an analysis of genetic polymorphisms in selected patients, in cases where it was decided that a given modifier has a high chance of affecting the course …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics