Bc. Jana Vinohradská

Diplomová práce

Genetická variabilita a klinická heterogenita cystické fibrózy

Genetic variation and clinical heterogeneity in Cystic Fibrosis
Anotace:
Cystická fibróza (CF) je nejčastějším autozomálně recesivně dědičným onemocněním u kavkazské populace. Primární příčinou tohoto onemocnění jsou mutace v genu CFTR, který kóduje protein fungující jako chloridový kanál. Odlišnosti v průběhu onemocnění u jedinců se stejnými mutacemi tohoto genu jsou způsobeny, kromě dalšího, také sekvenčními variantami CFTR genu mimo kauzální mutace. Samy o sobě tyto …více
Abstract:
Cystic fibrosis is one of the most common autosomal recessive genetic disorders of the Caucasian population. The primary cause of the disease are mutations of the CFTR gene, that encodes the CFTR protein, which fulfills the function of chloride channel. Differences in the course of this disease in individuals with the same mutations of the CFTR gene are caused, among other, by sequence variations of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta