Vendula Filipovská

Diplomová práce

Rok s dějinami výtvarné kultura na prvním stupni ZŠ - projekt

Year with the history of visual culture at primary school - project
Anotace:
Cílem této práce bylo vytvořit ucelený soubor metodických listů pro první stupeň ZŠ, který během jednoho školního roku provede děti dějinami Výtvarné kultury, pomocí práce s prvky projektového vyučování. Měla by sloužit přímo v praxi jako inspirace ale také dobrý zdroj informací. Teoretická část nabízí čtenáři vhled do projektového vyučování od nejširšího pohledu, přes historii této problematiky až …více
Abstract:
The aim of this paper was to create a coherent group of methodical sheets for elementary school, guiding the children through Art History during one school year and working with elements of project education. In practice they should serve as an inspiration but also as a decent source of information. The theoretical part provides an insight into project education from the most general point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2015
Zveřejnit od: 23. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Filipovská, Vendula. Rok s dějinami výtvarné kultura na prvním stupni ZŠ - projekt. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Výtvarná výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy