Mgr. Andrea KÖNIGSMARKOVÁ

Disertační práce

Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na gymnáziu - se zaměřením na komunikativní dovednosti. Tvůrčí aplikace diachronního přístupu k jazyku

Methods of Developing Teachers' and Students' Creativeness in Czech Language Teaching in a Grammar School - Focusing on Communication Skills. Creative Application of Diachronic Approach to Language
Anotace:
Předkládaná disertační práce prezentuje východiska a možnosti kreativního využití diachronního přístupu k jazyku ve vyučování mateřskému jazyku (příp. i cizích jazyků) se zvláštním zřetelem na prohlubování a rozvíjení komunikativních dovedností žákyň a žáků. Hlavním cílem práce je navrhnout efektivní postupy a metody, jak diachronní přístup aplikovat právě v komunikační výchově na gymnáziích (především …více
Abstract:
The presented dissertation presents the grounds and opportunities for creative application of diachronic approach to language in native language (or foreign language) teaching with special focus on deepening and improving of communication skills of students. The main goal of the thesis is to suggest effective procedures and methods, the method of applying the diachronic approach in the communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 11. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÖNIGSMARKOVÁ, Andrea. Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na gymnáziu - se zaměřením na komunikativní dovednosti. Tvůrčí aplikace diachronního přístupu k jazyku. Plzeň, 2013. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/