Theses 

The topic of customer satisfaction in English and Czech press - content and linguistic analysis – Kateřina SCHWARZEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina SCHWARZEROVÁ

Bakalářská práce

The topic of customer satisfaction in English and Czech press - content and linguistic analysis

The topic of customer satisfaction in English and Czech press - content and linguistic analysis

Abstract: The main aim of this bachelor thesis was to analyze texts related to customer satisfaction. In particular, texts from the Czech and English press. The thesis is divided into two parts, the first is a theoretical part where it represents customer satisfaction, customer definition, customer loyalty, The theoretical part also deals with the language, English and Czech language. In the practical part are selected specific articles and analyzed. Language analysis and content analysis. A total of four articles, two articles in Czech, one article in British English and one article in American English were selected. The analysis is followed by a brief summary of the distinct language features and major differences in the content of selected publications.

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat texty týkající se zákaznické spokojenosti. Konrétně texty z českého a anglického tisku. Práce je rozdělena na dvě části, první je část teoretická, kde představuje zákaznickou spokojenost, definuje zákazníka, loajalitu zákazníků atd. Teoretická část se také zabývá jazykem, dále také anglickým a českým jazykem. V praktické části, jsou vybrány konkrétní články a provedeny analýzy. Jazyková analýza a obsahová analýza. Byly vybrány celkem čtyři články, dva články v českém jazyce, jeden článek v britské angličtině a jeden článek v americké angličtině. Po analýze následuje její krátké shrnutí, kde jsou uvedeny vypozorované jazykové rysy a hlavní rozdíly v obsahu vybraných publikací.

Keywords: Zákaznická spokojenost, Zákazník, Obsahová analýza, Jazyková analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74054 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

SCHWARZEROVÁ, Kateřina. The topic of customer satisfaction in English and Czech press - content and linguistic analysis. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz