Ing. Veronika Vokřínková, DiS.

Bachelor's thesis

Komparace úvěrového a leasingového financování jako zdroje financování vozového parku

Comparison of credit and lease financing as a source of financing car fleet
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním způsobů financování nákupu nového vozidla prostřednictvím leasingu a úvěru. Teoretická část vysvětluje, co je leasing a úvěr, jejich podstata a charakteristika, jaké jsou náležitosti leasingové a úvěrové smlouvy, jaké existují metody pro porovnání leasingového a úvěrového financování. Cílem práce je vyhledání nejvhodnějšího způsobu financování obnovy vozového parku …more
Abstract:
Bachelor work deals with comparison of kind of financial purchase for new car by leasing and credit financing. Theoretical part explains what the leasing and credit financing mean, their base and characteristic, what is the matter of leasing and credit financing contracts, and what methods exist to compare both financial sources. The target of work is to find out the optimal way to purchase renewal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: MBA Jaromír Stemberg

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní