Kristián Chrien

Bakalářská práce

Daň z finančných transakcií v podmienkach Európskej únie

Daň z finančních transakcí v podmínkách Evropské unie
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zavedení daně z finančních transakcí v podmínkách Evropské unie. Cílem práce je popsat konstrukci daně a analyzovat dopady jejího zavedení na hospodářství Evropské unie. V úvodní části práce jsou definována teoretická východiska finančních krizí, faktory vedoucí ke vzniku krize a jejich důsledky na hospodářství jednotlivých zemí. V další části jsou rozebrány …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the introduction of a financial transaction tax in the European Union context. The aim of this paper is to describe the tax construction and analyse the impacts of the tax on the economy of the European Union. In the introductory part of the thesis, there are defined theoretical bases of financial crises, factors leading to the crisis and their consequences for the …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zavedenia dane z finančných transakcií v podmienkach Európskej únie. Cieľom tejto práce je popísať konštrukciu dane a analyzovať dopady jej zavedenia na hospodárstvo Európskej únie. V úvodnej časti práce sú definované teoretické východiská finančných kríz, faktory vedúce k vzniku krízy a ich dôsledky na hospodárstvo krajín. V ďalšej časti sú rozobraté …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Savina Finardi
  • Oponent: Pavlína Brabcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60255