Bc. Michal Šimon

Diplomová práce

Pojistný podvod v neživotním pojištění

Insurance fraud in non-life insurance
Anotace:
Tato diplomová práce se primárně zabývá problematikou pojistného podvodu na našem pojistném trhu, resp. v rámci celé naší společnosti. Diplomová práce je koncipována tak, že je rozdělena do několika tematických celků, které na sebe částečně navazují. V rámci první části se věnuji obecným aspektům pojistného podvodu z kriminalistického pohledu, tedy věnuji se určité charakteristice páchání pojistných …více
Abstract:
This thesis is primarily concerned with the issue of insurance fraud on our insurance market, respectively. throughout our society. The thesis is designed so that it is divided into several thematic units that build on each other partially. In the first part deals with general aspects of insurance fraud criminological point of view, that is devoted to certain characteristics of committing insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Dr. Milan Hradec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví