Jela Lipková

Bakalářská práce

Ako marketingové aktivity ovplyvňujú stravovacie návyky u detí

Jak marketingové aktivity ovlivňují stravovací návyky u dětí
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jaký vliv na děti mají marketingové aktivity, a to hlavně reklama, při tvorbě stravovacích návyků. Teoretická část této práce se zabývá marketingovou komunikací a jednotlivými typy komunikačních nástrojů. Dále se zaměřuje na nejznámější komunikační nástroj, a to reklamu, a její vlivem na děti. V teoretické části se také zabývá spotřebitelským chováním …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to determine what is the impact of marketing activities on children, especially advertising, by creating the eating habits. The theoretical part deals with marketing communications and particular types of marketing communication tools. Further it focuses on the most famous communication tool, advertising and its effect on the children. In the theoretical part also deals with …více
Abstract:
Táto bakalárska práca si kladie za cieľ zistiť, aký vplyv na detí majú marketingové aktivity, a to hlavne reklama, pri tvorbe stravovacích návykov. Teoretická časť tejto práce sa zaoberá marketingovou komunikáciou a jednotlivými typmi komunikačných nástrojov. Ďalej sa zameriava na najznámejší komunikačný nástroj, a to reklamu, a jej vplyvom na detí. V teoretickej časti sa taktiež zapodieva spotrebiteľským …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Monika Ryšavá
  • Oponent: Bohumír Štědroň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28161