Mgr. Ing. Jakub Pejchal

Bakalářská práce

Poskytovatelé zdravotní péče jako zájmová skupina (srovnání ČR a vybrané země)

Healthcare providers as an Interest Group (comparison of the Czech Republic and other selected country)
Anotace:
Poskytovatelé zdravotní péče patří k vlivným skupinám působícím ve zdravotnictví. Za účelem prosazování svých profesních, ekonomických, sociálních, pracovních aj. zájmů se sdružují do skupin, z nichž k nejvýznamnějším patří lékařská komora a odborový svaz. V bakalářské práci autor porovnává zájmové skupiny poskytovatelů zdravotní péče v České republice a v Rakousku.
Abstract:
Healthcare providers belong to the most influential interest groups in the healthcare sector. In order to enforce their professional, economic, social, labor and other interests, they form groups. The most important actors are medical chambers and trade unions. In this bachelor’s thesis the author compares interest groups of healthcare providers in the Czech Republic and in Austria.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Krůtilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta