Theses 

Wine and Wine Production from the Marketing Point of View – Anna Malakhova

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)

Anna Malakhova

Bachelor's thesis

Wine and Wine Production from the Marketing Point of View

Wine and Wine Production from the Marketing Point of View

Abstract: Cílem bakalářské práce "Víno a vinařství z marketingového pohledu" je zanalyzovat marketingové prostředí Českého vinařství a předpoklady rozvoje vinařského cestovního ruchu v Česká republice, a pak na základě této analýzy navrhnout určitá opatření ke zlepšení marketingové strategie českého vinařství vhodné pro zahraniční a domácí zákazníky.

Abstract: The aim of bachelor thesis "Wine And Wine Production From the Marketing Point Of View“ thesis is to analyze marketing environment of the Czech winery and the prerequisites of the Czech republic for the wine tourism and than make some suggestions as for improving a marketing strategy suitable for the foreign and domestic customers using the results of these analyses.

Keywords: wine, wine marketing, marketing mix, wine tourism, marketing environment, wine region, wine tourism prerequisites

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Milena Straková
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 15:42, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz