Jan Kolštrom

Diplomová práce

History of Islamic Banking: Performance Comparison to Western Banking

History of Islamic Banking: Performance Comparison to Western Banking System
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání konvenčního na úroku založeného) a islámského (na sdílení zisků a ztrát založeného) bankovního systému. Ve své práci zkoumám historický a institucionální vývoj islámského bankovnictví od jeho prvopočátků až po současnost. Věnuji pozornost především vývoji institucí spojených se stabilitou bankovního systému, převážně pak regulativních a soustředím se na …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on comparison between conventional (interest based)and Islamic (profit-loss sharing based) banking systems. I examine historical and institutional development of the Islamic banking sector, from its very beginning up till today. I am paying great attention to development of the institutions related to stability of banking system, mostly regulative ones and I focus on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Szobi
  • Oponent: Zdenka Johnson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66339

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny 20. století