Bc. Michal Řezníček

Bakalářská práce

Právní úprava oddlužení podle insolvenčního zákona

Debt Forgiveness Legal Arrangement according to Insolvency Law
Anotace:
Ve své práci se zabývám nejen problematikou oddlužení, ale také dalšími možnostmi řešení úpadku dlužníka, přičemž praktickou část práce směřuji k institutu oddlužení z pohledu všech subjektů, účastnících se tohoto řízení, a také kladu důraz na pochopení jednotlivých postupů orgánů v insolvenčním řízení, a to od jeho začátku až do samého konce.
Abstract:
At my bachelor´s work I deal not only with issue of discharge of debt but also with other possibilities of solving a bankruptcy of debtor, while the practical part of my work is aimed at discharge of debt from the perspective off all the entities involved in this proceeding. I also focus on understanding of all individual methods of the insolvency proceeding authorities from the beginning to the very …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Michal Mědílek
  • Oponent: JUDr. Mgr. Barbora Vlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře