Olga Šišková

Bakalářská práce

Sexualita ženy v těhotenství a šestinedělí

Female Sexuality in Pregnancy and the Puerperium
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce na téma Sexualita ženy v těhotenství a šestinedělí je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje informace o historii ženské sexuality, působení hormonů na ženskou sexualitu a fyziologii a patofyziologii pohlavního styku. Dále se zabývá sexualitou v těhotenství a při porodu a otázkou partnera u porodu. Práce je také zaměřena na šestinedělí a problémy …více
Abstract:
Presented bachelor thesis on the topic Female Sexuality in Pregnancy and the Puerperium, is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains information about history of female sexuality, the effects of hormones on female sexuality and physiology and pathophysiology of sexual intercourse. Further, the thesis describes a) sexuality in pregnancy and during the delivery and b …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014
Zveřejnit od: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Moravčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šišková, Olga. Sexualita ženy v těhotenství a šestinedělí. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka