Michal Filip

Bakalářská práce

Pre-opening netradičního hotelového konceptu - Dancing house hotel Praha

Pre-opening of Non-traditional Hotel Concept - Dancing House Hotel Prague
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje a mapuje činnosti, které předchází otevření nově vzniklého hotelu (pre-opening). Hlavním cílem práce je analýza pre-openingu hotelu šetřená na nově otevřeném čtyřhvězdičkovém hotelu Dancing House. Dílčím cílem práce je šetření spokojenosti hostů vybraného hotelu s poskytovanými službami tohoto ubytovacího zařízení, a to na základě dotazníkového šetření. Cílem práce je přiblížení …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes and maps the activities that precede the opening of the newly created hotel (pre-opening). The main objective of the work is to analyze the pre-opening of the hotel at the newly opened four-star hotel Dancing House. The partial goal of the work is to investigate the satisfaction of guests of the chosen hotel with the services provided by this accommodation facility, based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze