Bc. Monika Vejrostová

Bakalářská práce

Soukromé železnice a jejich potenciál

Private railroads and their potential
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce s názvem „Soukromé železnice a jejich potenciál“ je rozbor a zhodnocení postupující liberalizace osobní železniční dopravy v České republice. První část práce je věnována shrnutí vývoje liberalizace železniční dopravy v rámci Evropské unie. Další části práce jsou již zaměřeny na vývoj liberalizace železniční dopravy v ČR, dosud proběhlá výběrová řízení na provoz osobní …více
Abstract:
The subject of this thesis entitled "Private railroads and their potential" is to analyze and evaluate the ongoing liberalization of passenger rail transport in the Czech Republic. The first part is devoted to a summary of the development of liberalization of rail transport within the EU. The next part is focused on the development of liberalization of rail transport in the CR, already implemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta