PhDr. Eva Kúchová, Ph.D.

Disertační práce

Vznik a vývoj táborovej témy, její žánrové modifikácie v ruskej literatúre 20. storočia a česko-slovenské pozadie (porovnávacie žánrovo-areálové študiá)

The Formation and Development of the Camp Theme, Its Genre Modification in the 20th-Century Russian literature and the Czechoslovak background (comparative genre-area studies)
Abstract:
Тhe present dissertation The Formation and Development of the Camp Theme, Its Genre Modification in the 20th-Century Russian literature and the Czechoslovak background (comparative genre-area studies) focused on concentration camp and prison theme in the literary works of the 20th-century Russian writers and also on the most outstanding representatives of such a type of literature. At the same time …více
Abstract:
V dizertačnej práci pod názvom Vznik a vývoj táborovej témy, jej žánrové modifikácie v ruskej literatúre 20. storočia a česko-slovenské pozadie (porovnávacie žánrovo-areálové štúdiá) sme upriamili pozornosť na táborovú a väzenskú tému v dielach ruských spisovateľov 20. storočia ako najvýznamnejších reprezentantov tohto typu literatúry a zároveň sme nahliadli na umelecké stvárnenia tejto tematiky v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta