Bc. Pavlína Uhrová

Diplomová práce

Interpretační možnosti čtenářů a využití doplňkových učebnic při přípravě k maturitní zkoušce z českého jazyka

Reader's interpretive possibilities and using complementary textbooks for the preparation in the graduation of the Czech language
Anotace:
Diplomová práce se zabývá čtenářstvím studentů maturitního ročníku středních škol, jejich přístupu k povinné četbě k maturitní zkoušce. Představuje možnosti, jež studentům literární interpretace nabízí. Velká část práce je věnována vybraným doplňkovým učebnicím k maturitě, jejich srovnání a hodnocení. Smyslem práce je také ověřit kvalitu těchto učebnic, a to nikoli z pohledu pedagogického, ale literárněvědného …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on graduate student´s reading, their attitude to required reading for graduation testing. The thesis presents possibilities that the interpretation of the literary work offers to young readers. The main part of the thesis devoted chosen complementary textbooks focused on graduation testing, comparison and evaluation these textbooks. The purpose of the thesis is also to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Mokrá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta