Roman Dušek

Diplomová práce

Komunitní GPS navigace WAZE a její srovnání s ostatními GPS navigacemi

Community GPS navigation Waze and its comparison with different types of GPS navigations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou GPS navigací a jejich aplikací dostupných pro mobilní telefony a zařízení. Práce je tradičně rozdělena do dvou hlavních oddílů -- teoretické a výzkumné části. V teoretické části práce definuje důležité pojmy v dané problematice a zkoumá dostupné typy GPS navigací, aplikace GPS navigací a jejich jednotlivé výhody a nevýhody. Čtenář získá povědomí o základních …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the GPS navigations and their applications for portable phones and other portable devices. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part, the necessary terminology is defined. Further on, the different types of the GPS navigations are examined along with their applications and their particular advantages and disadvantages. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Antonín Pavlíček
  • Oponent: Luděk Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43869

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management