Alžběta Györgyiková

Bakalářská práce

Analýza spokojenosti zákazníků průmyslové společnosti

Customer Satisfaction Analysis of the Industrial Company
Anotace:
Bakalářská práce je věnována analýze spokojenosti zákazníků společnosti ArcellorMittal Ostrava a. s., která se specializuje na výrobu válcovaných dlouhých a plochých výrobků. Teoretická část je zaměřena na způsob analýzy spokojenosti zákazníka, tedy na metodu sběru dat. Cílem práce bylo porovnat vnímání spokojenosti zákazníků u zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s., a skutečnou spokojenost …více
Abstract:
The Bachelor thesis is devoted to the analysis of customer satisfaction at ArcellorMittal Ostrava PLC. Company, which is specialized in production of rolled long and flat products. The theoretical section is focused on the way of the customer satisfaction analysis, therefore the method of data collection. The aim was to compare perception of customer satifaction between employes of ArcelorMittal Ostravan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Roman Kozel
  • Oponent: Roman Tyralík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava