Bc. Pavlína Přibylová

Diplomová práce

Hodnocení konkurenceschopnosti podniku MAFRA, a. s. se zaměřením na vybrané produkty

Evaluating of competitiveness of company MAFRA, a.s. with specialization in select products
Anotace:
Tato práce se zabývá hodnocením konkurenceschopnosti podniku MAFRA, a. s. se zaměřením na vybrané produkty. Jsou zde vymezeny základní pojmy konkurenceschopnosti a metody pro její hodnocení. Dále je v práci charakterizována společnost MAFRA, a. s. Cílem práce je provést hodnocení konkurenceschopnosti produktů společnosti MAFRA, a.s. a na základě tohoto hodnocení doporučit návrhy na opatření. Hodnocení …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluating of competitiveness of company MAFRA, a. s. with specialization in selected products. There are defined basic concepts of competitiveness and methods for its evaluating. Further in this thesis is characterized company MAFRA, a. s. Goal of this thesis is to make evaluating the competitiveness of products of company MAFRA, a. s. and on the basis of this evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přibylová, Pavlína. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku MAFRA, a. s. se zaměřením na vybrané produkty. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku