Nicola BŘEZINOVÁ

Bakalářská práce

Inhalační analgezie rajským plynem při porodu

Inhaled analgesia nitrous oxide during labour.
Anotace:
Porod je fyziologickým dějem. Každá žena, která plánuje miminko, se musí zároveň připravit i na tento děj. Bohužel spousta žen má z porodu velký strach. Ať už se tento strach týká cizího prostředí, nebo ochoty či neochoty zdravotnického personálu, tak se také většinou strach týká bolesti, která je při porodu nevyhnutelná. Některé ženy jsou zastánkyně nezmírňování bolesti, ale žijeme v 21. století, …více
Anotace:
it tak, aby na sebe jednotlivé kapitoly navazovaly, jelikož si myslím, že porod, bolest a následné tlumení bolesti má velmi společného. V managementu bolesti jsem zmínila zajímavost, kterou je hypnóza při porodu. Tato metoda je také novinkou v rámci porodnické analgezie, ale velice záleží na vnímavosti rodičky a připravenosti ženy použít tuto metodu v praxi.
Abstract:
Childbirth is a physiological activity, every woman who is planning a baby, she must also prepare for this process. Unfortunately, many women have a great fear of childbirth. Whether this fear relates to an unknowen environment, or the willingness or unwillingness of medical staff, so it usually refers to the fear of pain, which is inevitable in childbirth. Some women are supporters of Unmitigated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dominika PRŮCHOVÁ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŘEZINOVÁ, Nicola. Inhalační analgezie rajským plynem při porodu. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f81c41 f81c41/2
6. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.