Mgr. Iveta BEBČÁKOVÁ

Disertační práce

Fuzzy methods of aggregation in decision making

Fuzzy methods of aggregation in decision making
Abstract:
There are lots of different problems, which can be met in multiple criteria decision making. In this thesis we focused on a single specific kind. It is a multiple criteria decision making problem with a finite set of possible solutions (alternatives) and a finite set of criteria, which is assessed by a single decision maker.One of the main problems arising during the process of decision making is to …více
Abstract:
Na poli vícekriteriálního rozhodování se potkáváme s množstvím rozličných problémů. V této disertační práci se zaměřujeme pouze na jeden z nich. Jde o vícekriteriální rozhodovací problém s jedním rozhodovatelem, konečnou množinou možných řešení (variant) a konečnou množinou kritérií. Jedním z nejdůležitějších a přitom nejobtížnějších kroků v rozhodovacím procesu je hodnocení variant. Hodnocení nám …více
Abstract:
celkovými hodnoceními je proto vhodné použít bázi fuzzy pravidel a jazykově orientovaného programování. V kapitole 4 je představena aplikace báze fuzzy pravidel na problém z oblasti psychologie. Pomocí dvou fuzzy expertních systémů je zde modelován problém kvantitativní interpretace výsledků dotazníku MMPI-2. Součástí práce je i diskuze nad dvěma různými operátory ovlivňujícími chování expertního …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2012
Zveřejnit od: 31. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
 • Vedoucí: Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEBČÁKOVÁ, Iveta. Fuzzy methods of aggregation in decision making. Olomouc, 2012. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 8. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f82j4v f82j4v/2
5. 10. 2012
Složky
Soubory
Marklová, E.
17. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.