Gabriela Bohušová

Diplomová práce

Vícekriteriální rozhodování a softwarové nástroje pro podporu rozhodování

Multi-Criteria Decision Making and Decision Support System Software
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá teorií rozhodování a zaměřuje se na metody a pravidla vícekriteriálního rozhodování a softwarové nástroje pro podporu vícekriteriálního rozhodování. Teorie vícekriteriálního rozhodování je zde členěna na rozhodování za jistoty a rozhodování za rizika a nejistoty. V aplikační části práce je vytvořena a řešena případová studie, zabývající se výběrem umístění pro výdejní místo …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with a decision theory and focuses on methods and rules of multi-criteria decision and software systems for multi-criteria decision support. The theory of multi-criteria decision is structured into two parts - decision making under certainty and decision making under risk and uncertainty. In the application part of the Thesis the case study has been created. A location of expenditure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM4372

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
 • Vedoucí: doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
 • Oponent: doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0wwurn 0wwurn/4
6. 6. 2016
Složky
Soubory
Kohout, J.
7. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.