Bc. Jiří Ditrich

Diplomová práce

Dopady ekonomické krize na český polygrafický trh

Impact of economic crisis on the Czech printing market
Anotace:
V této diplomové práci jsem rozhodl jsem se popsat dopady hospodářské krize na polygrafický trh jako celek a následně i na vybrané polygrafické provozy vybrané pro případové studie. Hlavní pozornost jsem věnoval změnám, které hospodářská recese vtiskla polygrafickému průmyslu a také jejímu vlivu na rozhodování jednotlivých podnikatelů. Jako cíl svojí diplomové práce jsem si stanovil popis procesu proměny …více
Abstract:
In this thesis, I decided to describe the effects of economic crisis on the market as a whole and, consequently, on the selected printing operations described in the thesis. The main attention is devoted to the changes that the economic recession made in the printing industry and also its influence on individual entrepreneurs and their decisions. As the objectives of the thesis, I chose a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní