Bc. Kateřina Vaňatková

Bakalářská práce

Metody hodnocení patní ostruhy u historických populací

Methods of evaluation of heel spurs in historical populations
Anotace:
Patní ostruha je považována za jednu z nejčastějších entezopatií na dolní končetině. Podle jejího výskytu ji dělíme na plantární a dorsální patní ostruhu. V klinické praxi je výskyt ostruhy spojován s bolestí paty. Studií o patní ostruze na kostech v suchém stavu nacházíme však velmi málo. Proto se jedním z cílů této práce stal stručný přehled o patní ostruze, faktorech ovlivňujících její vznik, hodnocení …více
Abstract:
The heel spur is is considered to one of the most common enthesopathy in the lower limb. Depending on its presence, we divided it into a plantar and a dorsal heel spur. In clinical practice, the occurrence of spurs has been associated with heel pain. However, we find very few studies on heel spurs on bones in a dry state. Therefore, the aim of this thesis is a brief overview of the heel spur, factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zdeněk Tvrdý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta