Tomáš KRUL

Diplomová práce

Teoretická východiska návrhu gymnaziálního předmětu Zážitková pedagogika

The theoretical basis of the proposal for high school subject Experiential pedagogy
Anotace:
Práce se zabývá využitím zážitkové pedagogiky ve středoškolské gymnaziální výuce, cílem je nalézt uplatnění v rámci samostatného předmětu. Tohoto se snažíme dosáhnout v teoretické rovině analýzou aktuálního stavu poznání v oblastech zážitková pedagogika, české sekundární školství a vývojová psychologie adolescenta. Analýzu literatury jsme doplnili orientačním pilotním výzkumem. Prvním dotazníkovým …více
Abstract:
The thesis deals with the use of experiential pedagogy in secondary school education. The goal is to find its use and practical application in the form of a separate school subject. To meet this goal the analysis of the actual state of knowledge in the areas of experiential pedagogy, Czech secondary education and developmental psychology of adolescents has been carried. The analysis of literature is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 141385

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUL, Tomáš. Teoretická východiska návrhu gymnaziálního předmětu Zážitková pedagogika. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f8h0dr f8h0dr/2
16. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.