Bc. Zuzana Červinková

Bakalářská práce

Integrace novousedlíků mezi původní obyvatelstvo obcí se suburbánní výstavbou: Sonda do života obce Troubsko

Integration of newcomers among the indigenous population of localities with suburban construction: The Case of the village Troubsko
Anotace:
Název práce: Integrace novousedlíků mezi původní obyvatelstvo obcí se suburbánní výstavbou: Sonda do života obce Troubsko Počet znaků (včetně mezer): 98803 Práce se zabývá procesem suburbanizace, který v současné době ovlivňuje zázemí největších sídel České republiky. Zmiňuje zásadní jevy, ke kterým v souvislosti s tímto procesem došlo – změnu sociálně-prostorového uspořádání, fyzického prostředí a …více
Abstract:
Title: Integration of newcomers among the indigenous population of localities with suburban construction: The case of the village Troubsko Number of characters (spaces included): 98803 The paper deals with the process of suburbanization that influences hinterland of the largest cities of the Czech Republic today. It refers to its basic effects – the changes of the socio-spatial patterns, the physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 1. 2013
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Karel Svačina, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií