Bc. Jiří Ponížil

Bakalářská práce

Práce výpravčích DOZ ve stanicích řízených z CDP Přerov

Guards labour in stations with remoted control from central dispatcher workplace
Anotace:
V bakalářské práci budou popsány současné přístupy k dálkovému ovládání zabezpečovacího zařízení na síti SŽDC a bude popsána činnost CDP Přerov a CDP Praha. Dále bude popsána a analyzována pracovní náplň výpravčích DOZ a pohotovostních výpravčích a navrženy změny na zlepšení pracovní náplně a oblasti působnosti.
Abstract:
The remote control of interlocking systems in SŽDC network is described in this bachelor´s thesis. Guards labour is analysed and the proposals for its improvement are mentioned.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ponížil, Jiří. Práce výpravčích DOZ ve stanicích řízených z CDP Přerov. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů