Tomáš SMAHA

Bakalářská práce

Distribuce DVB-T2/HEVC a DAB+ ve společných anténách

Distribution DVB-T2 / HEVC and DAB + in the common aerials
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce popisuje nejzákladnější principy analogové, ale především principy televize digitální DVB-T a novějšího standardu DVB-T2. Spolu s tím dále popisuje principy systémů digitálního pozemního rozhlasu DAB a DAB+. Práce je navíc zaměřena na popis systému společných televizních antén (STA) a na popis šíření výše uvedených standardů v těchto systémech, včetně provedeného experimentálního …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the most basic principles of analogue television, but primarily principles of digital television DVB-T and the newer standard DVB-T2. It also describes the principles of digital terrestrial radio systems as is DAB and DAB+. Moreover, the work is focused on describing the system of common television antennas (STA) and describing spreading of the above mentioned standards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMAHA, Tomáš. Distribuce DVB-T2/HEVC a DAB+ ve společných anténách. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace