Lenka TŮMOVÁ

Bachelor's thesis

Komparace kvality života ve venkovských obcích ležících v chráněných oblastech a mimo ně (Lomnice nad Lužnicí, Dolní Bukovsko)

Quality of life in rural municipalities - study comparing situation within and outside protected areas
Anotácia:
Obsahem bakalářské práce bylo porovnávání vybraných aspektů kvality života ve dvou obcích, nacházejících se v odlišných podmínkách z hlediska ochrany přírody. Konkrétně se jedná o porovnání obce Lomnice nad Lužnicí (ležící v CHKO Třeboňsko) a obce Dolní Bukovsko (ležící mimo chráněné území). Bakalářská práce má charakter empirické srovnávací studie kombinující kvantitativní a kvalitativní přístupy …viac
Abstract:
The topic of bachelor thesis was comparison of selected aspects quality of life in two villages, located in different conditions from aspect of protection of nature. Specifically is issuing about comparison of village Lomnice nad Lužnicí in PLA Třeboňsko and village Dolní Bukovsko (out of protected landscape area). Thesis has got character of empirical comparison study, combinated quantitative and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zverejniť od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Drahomíra Kušová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMOVÁ, Lenka. Komparace kvality života ve venkovských obcích ležících v chráněných oblastech a mimo ně (Lomnice nad Lužnicí, Dolní Bukovsko). Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses f9k440 f9k440/2
19. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2015
Bulanova, L.
20. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.