Helena Paulusová

Bakalářská práce

Získávání zaměstnanců a jejich adaptace v podmínkách Povodí Labe, státní podnik

The recruitment of employees and their adaptation in the environment of Povodí Labe, s. p.
Anotace:
Práce pojednává o možnostech náboru, výběru a adaptace zaměstnanců v Povodí Labe, státní podnik. Zabývá se teoretickými poznatky této problematiky, následně provádí analýzu současného stavu. Poté navrhuje nové postupy, které porovnává s aktuálním stavem.
Abstract:
The thesis deals with the possibilities of recruitment, selection and adaptation of employees in Povodí Labe, state enterprise. It deals with theoretical knowledge of this issue, and then performs an analysis of the current state. It then proposes new methods that compare to the current state.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Paulusová, Helena. Získávání zaměstnanců a jejich adaptace v podmínkách Povodí Labe, státní podnik. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 6. 2020 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera