Bc. Mikuláš Klokočka

Bakalářská práce

Semi-Determinization of Omega-Automata

Semi-Determinization of Omega-Automata
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem semi-deterministických omega-automatů. Jako první mapuje různé definice semi-determinismu Büchiho automatů a ukazuje jejich hierarchii. Práce dále popisuje upravený algoritmus pro semi-determinizaci. Tento algoritmus je implementovaný v nástroji nazvaném Seminator. Seminator je porovnán s ostatními nástroji pro tvorbu semi-deterministických automatů. Výsledky …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of semi-deterministic omega-automata. It first maps the definitions of semi-deterministic Büchi automata and shows a hierarchy of them. The thesis also describes a revised algorithm for semi-determinization. This algorithm is implemented in a tool called Seminator. Seminator is evaluated against other tools producing semi-deterministic automata. The results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Oponent: Dr. rer. nat. Achim Blumensath

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika