Bc. Mikuláš Klokočka

Bachelor's thesis

Semi-Determinization of Omega-Automata

Semi-Determinization of Omega-Automata
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem semi-deterministických omega-automatů. Jako první mapuje různé definice semi-determinismu Büchiho automatů a ukazuje jejich hierarchii. Práce dále popisuje upravený algoritmus pro semi-determinizaci. Tento algoritmus je implementovaný v nástroji nazvaném Seminator. Seminator je porovnán s ostatními nástroji pro tvorbu semi-deterministických automatů. Výsledky …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of semi-deterministic omega-automata. It first maps the definitions of semi-deterministic Büchi automata and shows a hierarchy of them. The thesis also describes a revised algorithm for semi-determinization. This algorithm is implemented in a tool called Seminator. Seminator is evaluated against other tools producing semi-deterministic automata. The results …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Reader: Dr. rer. nat. Achim Blumensath

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Mathematical Informatics