Mgr. David Přichystal

Bakalářská práce

Plazmonové rezonanční vlastnosti kovových nanočástic v koloidních roztocích pro SERS aminokyselin

Plasmon resonance properties of metallic nanoparticles in colloidal solutions for SERS of amino acids
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vylepšení Ramanova spektrometru o možnost využít kontinuálně laditelný laserový zdroj a aplikovat ho pro měření povrchem zesíleného rezonančního Ramanova rozptylu (SERRS) rhodaminu 6G v koloidních roztocích s různou morfologií nanočástic. Velikost a tvar nanočástic jsou hlavními faktory ovlivňujícími jejich plazmonové rezonanční vlastnosti, které jsou majoritní příčinou …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to upgrade Raman spectrometer with possibility of using tunable laser source and apply it for detection of surface enhanced resonance Raman scattering (SERRS) of rhodamine 6G in colloidal solutions with different nanoparticle morphology. Size and shape of nanoparticles are main factors affecting their plasmon resonance properties, which are major reason for Raman …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta